مصرف

 

مصرف عبارت است از: انتخاب، خرید، استفاده، استفاده‌ی دوباره و در اختیار داشتن کالاها و خدمات (کمبل 104، 1995)؛ همچنین به مجموعه اعمالی که نشانگر هویت فرد، وابستگی به گروههای اجتماعی خاص، انباشت منابع، ابزار نشان دادن تمایزات اجتماعی، تأیید مشارکت در فعالیتهای اجتماعی گفته می شود (وارد 304، 1997). اوری (1995) نیز مصرف را به عنوان شیوه های ساخت، تجربه، تفسیر و استفاده از فضاها و مکانها اطلاق کرد.

مصرف صرفاً برای کالاهایی که تولید و عرصه می شوند کاربرد ندارد؛ بلکه عقاید، خدمات و دانش، مکانها، خرید، خوردن، مد، اوقات فراغت و تفریح، علائم و صداها نیز می توانند مصرف  شوند (جین، 2012).

متن کامل را در ادامه مطلب ببینید

منبع اصلی مطلب : Mohamadshilan.ir
برچسب ها : مصرف
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : منظور از مصرف چیست؟